Dimoni Pelut de Guida Sellarès
Cançó-història a partir de la tonada tradicional "Dimoni Pelut a l'infern no t'han volgut! Has passat per un forat i les banyes hi has deixat!"

Arranjament a 4 veus d'Albert Galcerà